Regulamin zakupów
Regulamin Apteka Internetowa KupLek AUMNI
AUMNI
 

§1
Postanowienia ogólne


1. Apteka Internetowa KupLek [dalej „AUMNI”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest: AUMNI Jesionowa D. Knap sp.j. . z siedzibą w Ul. Jesionowa 2/1, 80-261 Gdańsk, Polska, KRS: 0000095456 (Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział KRS), NIP: 9570417894 , REGON: 191190400, tel. 801 587 535 , adres email: staff@kuplek.com
3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
5. Wszystkie produkty sprzedawane w aptece internetowej AUMNI zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów.
6. Materiały znajdujące się na stronach internetowych apteki mają charakter informacyjny. Opisy produktów, w szczególności ich właściwości, wielkości opakowania i działanie pochodzą od producentów lub importerów. Przed użyciem zamówionego produktu należy zapoznać się z ulotką informacyjną do niego dołączoną , która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą albowiem produkt czy lek niewłaściwie stosowany może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia zamawiającego lub innego pacjenta. AUMNI na stronie internetowej www.kuplek.com zamieszcza opisy produktów pochodzące od producenta tych produktów, a ujęte w ulotkach informacyjnych do tych produktów dołączanych. AUMNI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w ulotkach informacyjnych dołączonych przez producentów do ich produktów.
7. AUMNI nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie zakupionych w niej produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do produktów ulotek informacyjnych.
8. Informacje publikowane na stronie www.kuplek.com nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w niniejszej witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne albo jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa lekarskiego.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo farmaceutyczne.
10. Wszystkie podane ceny towarów są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT, nie zawierają ceny transportu). Zamieszczona oferta wraz z podanymi cenami obowiązuje do czasu jej odwołania.
11. AUMNI zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być limitowana.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej AUMNI, b) e-mail'em na adres dostępny na stronie internetowej AUMNI, c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej AUMNI w zakładce Kontakt (AUMNI potwierdza treść proponowanej umowy umową utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku - np. e-mail'u a Klient odsyła zwrotnie swoją zgodę na przedstawione warunki umowy sprzedaży również na trwałym nośniku).
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. AUMNI potwierdza przyjęcie zamówienia e-mail'em lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej AUMNI przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej AUMNI nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez AUMNI.
5. Produkty na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych w sprzedaży przez aptekę internetową. Zmiany mogą wynikać w szczególności z wprowadzenia nowych opakowań, zmian ilościowych zawartości opakowań lub innych okoliczności niezależnych od AUMNI.
6. Złożone zamówienie będzie zrealizowane przez AUMNI, o ile zamówione produkty przez Klienta będą dostępne w magazynie . Informacje o produktach dostępnych na stronie internetowej www.kuplek.com nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń wobec AUMNI. O wyjątkowych przypadkach braku towaru Zamawiający zostanie poinformowany.
7. Jeżeli AUMNI nie jest w stanie zrealizować zamówienia Klienta (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych, licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i zwróci mu uiszczoną przez niego cenę za brakujący/uszkodzony towar.
8. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Klienta w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego, a w przypadku osoby fizycznej podanie numeru PESEL. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.

§3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelew – wówczas Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta,
b) kartę płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
c) ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Crédit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe.
d) ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A.,Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A.,Raiffaisen Bank Polska S.A.
e) gotówkę (w siedzibie firmy przy odbiorze zamówienia)
f) pobranie przy czym ewentualna opłata za wykonanie wyżej wymienionych (a-d) operacji finansowych naliczona będzie wg taryfy banku Klienta.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 5 dni roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

§4
Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar AUMNI wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS) albo udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy. Terminy realizacji zamówień zostały doprecyzowane w zakładce 'Czas realizacji zamówienia' (Poczta Polska 1-3 dni robocze, UPS 1-2 dni robocze).
2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym AUMNI. W przypadku płatności kartą płatniczą, pozytywna autoryzacja wystarczy aby rozpocząć realizację zamówienia.
3. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Klienta (błędny adres, odmowa przyjęcia), AUMNI zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
4. Wysyłka dostępna jest tylko na terenie Polski.
5. AUMNI gwarantuje wysyłkę towaru bez wad.

§5
Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien powinien niezwłocznie po odebraniu przesyłki skontaktować sie z AUMNI i odesłać do Sklepu reklamowany towar (preferencyjnie z zachowaniem oryginalnego pakunku) wraz z opisem niezgodności, informacją o preferowanym rozwiązaniu w procedurze reklamacyjnej (wybór opcji: wymiana, naprawa, obniżka ceny, zwrot pieniędzy) i informacją o ewentualnym numerze konta, na jaki AUMNI ma przelać pieniądze w wyniku zakończenia procedury reklamacyjnej. Wszystkie reklamacje należy wysyłać na adres:

AUMNI (Apteka Jesionowa)
'REKLAMACJA'

ul. Jesionowa 2/1,
80-261 Gdańsk 

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
4. W wyniku uznania reklamacji AUMNI może ustalić z Klientem jedno z następujących rozwiązań: wymianę, naprawę lub w przypadku znaczącej wady towaru: obniżkę ceny albo zwrot pieniędzy (przelew w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu procedury reklamacyjnej). Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi AUMNI.
5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
6. Podstawą do złożenia reklamacji jest sprawdzenie zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia paczki oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku niezastosowania się do powyższej informacji reklamacje dotyczące uszkodzenia zawartości paczki nie będą przyjmowane. Sprawdzenie zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków. Zachęcamy do sprawdzania otrzymywanych paczek. Jeżeli doręczana Państwu paczka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.) prosimy jej nie przyjmować! W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do naszej apteki i szybciej będziemy mogli przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz przekazania Państwu ponownie zamówionych produktów.
7. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie lub dostarczenie w foliopaku UPS, AUMNI ponownie wyśle Klientowi zamówione towary w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta informacji o uszkodzonej przesyłce.
8. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej UPS i otrzymania od Klienta informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, AUMNI niezwłocznie kontaktuje się z firmą wysyłkową i w uzasadnionym przypadku zwraca Klientowi uiszczoną przez niego kwotę w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiążącej informacji o niedoręczeniu towaru od firmy wysyłkowej.

W razie problemu z zakupem dokonanym online, Klient może za pomocą strony Internetowe rozstrzyganie sporów poszukać pozasądowego rozwiązania sporu. Z tej usługi może skorzystać tylko, jeśli mieszka w UE i jeśli sprzedający ma siedzibę w UE. W niektórych krajach ze strony tej mogą korzystać także sprzedający, którzy chcą złożyć skargę na Klienta w związku ze sprzedażą towaru lub usługi dokonaną przez internet.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r poz.827) Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty zwrotu towaru. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z AUMNI czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży AUMNI, w terminie 14 dni kalendarzowych od odbioru towaru, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( Pobierz formularz ), z zachowaniem restrykcji dotyczących produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 r. (Dz.U. z 2008r. Nr 60, poz. 374) istnieje możliwość zwrotu produktu leczniczego w ciągu 10 dni od dnia dostawy produktu leczniczego.Produkty lecznicze i wyroby medyczne mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania (Dz.U. z 2004 r Nr 53 poz.533 z późniejszymi zmianami). Przez produkty lecznicze należy rozumieć substancję lub mieszaninę substancji o właściwościach zapobiegających lub leczących choroby występujące u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne. Przez wyroby medyczne należy rozumieć jakiekolwiek narzędzia, przyrządy, urządzenia, oprogramowania, materiały lub inne artykuły, stosowane samodzielnie lub w połączeniu, wraz z wszelkim wyposażeniem, w tym oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: – diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób, – diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia, – badań, zastąpienia lub zmiany budowy anatomicznej lub procesów fizjologicznych, – regulacji poczęć, i które nie osiągają swojego głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych ani metabolicznych, lecz które mogą być wspomagane w swoich funkcjach przez takie środki.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji wraz z dowodem zakupu (paragonem/fakturą) oraz kartą gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Prosimy o staranne zapakowanie towaru zwracanego do wysyłki. Koszty przesyłki ponosi Klient nie będą przyjmowane paczki za pobraniem.
Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres:

AUMNI (Apteka Jesionowa)
'ZWROT'
ul. Jesionowa 2/1,
80-261 Gdańsk 4.

4. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki, AUMNI sprawdzi stan przekazanego produktu.
5. W terminie 5 dni od sprawdzenia towaru AUMNI zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
7. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
8. Zespół Apteki Internetowej AUMNI dokłada wszelkich starań, aby opisy i skład umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i skład produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r poz.827).W szczególności prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu (np. kosmetyki, leki), której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje również Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia.

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od AUMNI materiałów informacyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej AUMNI (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

§9
Rozstrzyganie sporów

1. Regulamin określa zasady zakupów w Aptece Internetowej AUMNI. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
2. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Apteki Internetowej AUMNI.
3. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być również rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej AUMNI.
2. AUMNI zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl